Image description

Una casa sana i acollidora


La nostra proposta per a l’ampliació d’una residència geriàtrica a Montreux, Suïssa, per residents amb i sense necessitats especials, consisteix en substituir el més vell dels dos edificis existents per una ampliació que permeti augmentar en un 200% el número de llits.


“El Jardí Secret” crea jardins a dos nivells diferents, uns es troben a la part inferior d’excavació i altres a la part superior, aprofitant la inclinació natural del terreny.


La planta inferior esta pensada per a residents amb Alzheimer i malalties semblants, que afecten a les seves capacitats d’orientació (departament de psicogeriatria). Aquesta planta es divideix en dos grups, cadascú d’ells disposa de dormitoris situats al voltant d’un gran jardí. D’aquesta manera els residents tenen llibertat per sortir fora sense perill. La coberta d’aquesta planta forma part del jardí de la planta baixa.


A la planta baixa es situa el programa públic, amb accés directe al jardí. Es caracteritza per la seva gran transparència. A la primera i segona planta es troben totes les habitacions de la resta de residents (departament de Geriatria), amb vistes cap a tots els jardins. També compten amb un accés ràpid a la planta baixa i al jardí.

Totes les habitacions disposen d’una porxada d’entrada personalitzada, per a trobaments espontanis entre els residents.

Sostenibilitat


Per tal d’obtenir el millor aïllament tèrmic possible, es proposa realitzar les dues plantes de Geriatria amb Panells Tèrmics Estructurals, que tenen el millor valor d’aïllament i resistència al vent i permeten una gran velocitat d’execució. Les fusteries son de FSC amb triple vidre. La façana i la coberta estan acabades amb fusta FSC sense tractar; una façana aïllant que no requereix manteniment.

 

La planta baixa té una façana de vidre, amb l’objectiu d’obtenir la màxima transparència a les zones més públiques. Les àrees més tancades es construeixen mitjançant Panells Tèrmics Estructurals. Les zones públiques que donen al jardí compten amb una façana de perfils Schüco i fusteria de panells lliscants amb triple vidre.


La planta inferior, pels residents de psicogeriatria, es construeix amb formigó prefabricat i amb una coberta enjardinada aïllant.


A l’interior trobem zones de pas i espais públics amb acabats de fusta de roure blanquejat i oliat, i un enlluït de fang als envans: un material natural i biodegradable que és, a demés, hipo-al.lergènic. Aquest mateix acabat el trobem també dins les habitacions.


Per a aconseguir una eficiència energètica excel·lent, el sistema de ventilació natural de les habitacions inclou convectors per al preescalfament i el prerefredament de l’aire. Tots els espais públics disposen de ventilació amb recuperació de calor. La calefacció és per terra radiant, amb una caldera de biomassa. Sobre la coberta de l’edifici existent s'instal·len panells fotovoltaics.


Axonometria

Image description